Życie utkane z Miłości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 lutego Tekst: Mt 20, 17-28 Prośba: o łaskę przylgnięcia do życia Jezusa – o życie stylem życia Jezusa. 1.   Początek dzisiejszego tekstu i jego zakończenie wzajemnie się uzupełniają i są klamrą tego, co pomiędzy nimi....