Szczere serce

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 lutego Tekst: 1 Krl 11, 4-13 Prośba: o dar szczerego serca przed Panem. Kiedy Salomon się zestarzał, jego serce nie pozostało szczere wobec Pana – Salomon otrzymał od Boga dar mądrości do rządzenia ludem. Dzięki niemu...