Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 lutego Tekst: 1 Krl 11, 4-13 Prośba: o dar szczerego serca przed Panem. Kiedy Salomon się zestarzał, jego serce nie pozostało szczere wobec Pana – Salomon otrzymał od Boga dar mądrości do rządzenia ludem. Dzięki niemu zyskał sławę i bogactwo. Kiedy postępował w latach, zamiast zdobywać mądrość wynikająca z doświadczenia i z przeżytych lat, zatracił wierność Bogu i rozsądek. W skutek czego poszedł na...