Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 20 lutego Tekst: Iz 55, 10-11 oraz Mt 6, 7-15 Prośba: o łaskę serca otwartego na przyjęcie Słowa 1. Jezus mówi dziś o modlitwie. O tym, że nie chodzi o ilość wypowiedzianych słów, ale o zaangażowanie serca w to, co mówię. Uczy, jak mówić do Ojca. To tekst, który powtarzamy wielokrotnie w naszym życiu. Z zaangażowaniem, automatycznie, z myślami zupełnie poza tu i teraz. A przecież to jest Słowo Boga. To nie...