Trędowaty duch

Trędowaty duch

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 11 lutego Tekst: Kpł 13, 1-2. 45-46 oraz Mk 1, 40-45 Prośba: o łaskę zdrowia duchowego i Jezusowego patrzenia na rzeczywistość. 1.   Przeczytaj uważnie oba zaproponowane teksty. Spróbuj sobie wyobrazić...