Ukryta czułość

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę zwykłą, 4 lutego Tekst: Mk 1, 29-39 Prośba: o doświadczenie czułej miłości Boga względem mnie. 1.   Jezus przychodzi do domu Szymona, tego, którego wybrał i powierzył mu troskę nad wszystkimi braćmi. Przychodzi do niego i uzdrawia jego teściową. Uświadom sobie, że Ciebie również wybrał Pan i przychodzi do Twego domu, czyli serca. Tam nie jest idealnie, tam również może być jakaś choroba, niemoc, grzech....