Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 lutego Tekst: Iz 58, 1-9a Prośba: o łaskę podjęcia postu, który Pan wybiera 1. Dawanie wolności: “…rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać…” W tym czasie jesteśmy zaproszeni, by nie tylko przyjmować dar wolności, ale także korzystać z niego dając innym wolność. Decyzja i działanie prowadzące do zerwania ze złem, zdrowe...