Wolność i miłosierdzie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 lutego Tekst: Iz 58, 1-9a Prośba: o łaskę podjęcia postu, który Pan wybiera 1. Dawanie wolności: “…rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać…”...