Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lutego Tekst: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25 Proś Pana o łaskę codziennego szukania prawdziwego życia. Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście – Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa przenosi nas do czasów, gdy Mojżesz przemawiał do ludu, który po czterdziestu latach spędzonych na pustyni miał wejść do Ziemi Obiecanej. Było to nowe pokolenie Izraelitów, którzy nie mieli doświadczenia niewoli...