Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 lutego

Tekst: Iz 1, 10. 16-20

Prośba: o otwarte serce na Boże miłosierdzie

1. W tekście z Proroka Izajasza jest całe mnóstwo czasowników. Czytając ten fragment spróbuj zauważyć każdy z nich i zatrzymać się nad treścią, którą niesie. Trwaj w rozważaniu Słowa, które kieruje do Ciebie Bóg. Już pierwsze słowa zapraszają aby słuchać. A słuchać oznacza u-słyszeć i przyjąć. Czemu/komu Ty dajesz po-słuch w codzienności? Kolejne czasowniki wzywają do oczyszczenia, odrzucenia zła, zaprawiania się w dobrem. Chodzi o nawrócenie – przemianę myślenia i co za tym idzie działania. W takiej kolejności. Spróbuj zobaczyć, jaki schemat myślowy najczęściej doprowadza Cię do grzechu?

2. Druga część tego tekstu mówi o miłosierdziu. Najpierw o okazywaniu miłości bliźniemu. Aż doprowadza nas wołania Boga, by do Niego przychodzić ze swoimi słabościami i grzechami. Bo wtedy On może okazać swą wszechmoc w przebaczeniu. Jednak kiedy zamkniemy się w sobie z tym, co w nas poranione, grzeszne – doprowadzi nas to do śmierci, bo zamkniemy się na życie. Ile czasu zajmuje Ci “zebranie się w sobie” i przyjście do Boga z grzechem, który popełniłeś?