Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 10 marca. Tekst: Oz 6, 1-6. Prośba: o pogłębienie mojej relacji, więzi z Bogiem. Pragnę miłości… mówi Bóg. Mój Bóg, który sam jest miłością. Miłość to postawa, relacja, w której mieszczą się bardzo różne uczucia, relacja, w której zakochanie jest tylko etapem. Tym, co zabija miłość, jest obojętność. Bóg nie chce, abym przychodził do Niego z obowiązku, dla korzyści, z poczucia winy, aby coś odpokutować....