Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 marca Tekst: Ps 34 Prośba: o łaskę zasłuchania w Boże Słowo Pomódl się dziś całym psalmem. Początek tego tekstu to modlitw uwielbienia. Mówienia o tym jaki Bóg jest i co uczynił dla modlącego się. Następnie znajdujemy zaproszenie do tego, by uczyć się mądrości i bojaźni Pańskiej. Wyrazem chodzenia Bożymi drogami jest nawrócenie, czyli odwrócenie się od zła i czynienie dobra. Końcówka psalmu to fragment...