Ochrona pobożnych

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 marca Tekst: Ps 34 Prośba: o łaskę zasłuchania w Boże Słowo Pomódl się dziś całym psalmem. Początek tego tekstu to modlitw uwielbienia. Mówienia o tym jaki Bóg jest i co uczynił dla modlącego się. Następnie znajdujemy zaproszenie...