Źródło Życia

Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 12 marca. Tekst: Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54 Prośba: o doświadczenie, że Bóg jest Źródłem Życia 1. “Oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość” – czytamy dzisiaj. Bóg opowiada o tym, jakie są...