Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 12 marca. Tekst: Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54 Prośba: o doświadczenie, że Bóg jest Źródłem Życia 1. “Oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość” – czytamy dzisiaj. Bóg opowiada o tym, jakie są Jego plany względem narodu, który był nie tylko wybrany, ale i ukochany. Spróbuj przeczytać to zdanie jeszcze raz, wstawiając w miejsce słowa “Jerozolima” swoje imię. Co...