Głębia życia

Głębia życia

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Wielkiego Postu, 4 marca Tekst: Wj 20, 1-17 oraz J 2, 13-25 Prośba: o łaskę życia coraz bardziej głębią Bożej Miłości. 1.   Rozważaj na początku tej modlitwy słowa Dekalogu. To słowo, które Bóg skierował do człowieka, ma strzec...