Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 17 marca. Tekst: Jr 11, 18-20. Prośba: o łaskę otwarcia serca na przemieniające działanie Boga. Jak potulny baranek… W czytaniach mszalnych coraz bardziej zbliżamy się do tajemnicy zbawczego cierpienia Chrystusa. W słowach proroka Jeremiasza odnajdujemy analogię do postawy Jezusa w obliczu męki. To On jest Barankiem, który w milczeniu idzie na śmierć. Izajasz też opisuje Sługę Jahwe słowami: “jak...