Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 5 marca Tekst: 2 Krl 5, 1-15a Prośba: o łaskę zaufania Bożemu prowadzeniu i wypływające z tego posłuszeństwo 1. Naaman był dzielnym wojownikiem, bardzo cenionym swojego króla. Był wojskowym dowódcą, wodzem, a więc człowiekiem o dużym znaczeniu. Zapewne był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i do tego, że są one wypełniane niezwłocznie i bez dyskusji. Ten człowiek, z długą listą sukcesów na koncie,...