Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 marca

Tekst: Ps 34

Prośba: o łaskę zasłuchania w Boże Słowo

Pomódl się dziś całym psalmem. Początek tego tekstu to modlitw uwielbienia. Mówienia o tym jaki Bóg jest i co uczynił dla modlącego się. Następnie znajdujemy zaproszenie do tego, by uczyć się mądrości i bojaźni Pańskiej. Wyrazem chodzenia Bożymi drogami jest nawrócenie, czyli odwrócenie się od zła i czynienie dobra. Końcówka psalmu to fragment zawarty w dzisiejszej Liturgii Słowa. Mówi o Bogu, który opiekuje się tymi, którzy wołają do Niego o pomoc, doświadczają przeciwności na drodze z Panem.

Pomyśl przez chwilę o działaniu Boga w Twoim życiu i spróbuj ułożyć taką modlitwę opowiadającą o Bożym działaniu i Jego opiece nad Tobą