Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 lutego

Tekst: Mk 12, 28b-34

Prośba: o łaskę miłości objawiającej się w działaniu

1. Zdanie: “Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem” nie jest przypadkowym dodatkiem do przykazania miłości. To sformułowanie, które pokazuje, że miłość rodzi się niejako z przyjęcia prawdy, że Bóg jest pierwszy i Jemu należy się jedyne miejsce w naszym życiu. Pomyśl przez chwilę, gdzie w tych wszystkich sprawach Twojego życia jest Bóg i Jego Słowo?

2. Kochać bliźniego mogę tylko na miarę tego, na ile kocham siebie. Co więcej – Boga kocham na tyle, na ile potrafię tę miłość pokazać w czynach. Bo miłość nie jest emocją, ale decyzją woli: chcę kochać, chcę siebie, swoje siły, działania zaangażować w relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Bo miłość oznacza bycie zaangażowanym, a nie biernym. Zastanów się przez chwilę, co dla Ciebie oznaczają Słowa Jezusa?