Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 marca

Tekst: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23

Proś Pana o łaskę uzdrowienia tego, co przeszkadza Ci przemówić z uwielbieniem.

Na początku dzisiejszej modlitwy przeczytaj uważnie tekst pierwszego czytania i Ewangelii. Zobacz, jak przemawiają do Ciebie te fragmenty? Jakie rodzą się myśli i uczucia? Jaki kawałek z Twojej historii przypomina się. Dziś Bóg pragnie powiedzieć Ci coś bardzo ważnego i osobistego. Chce, powiedzieć o czymś, co tylko Ty możesz w pełni usłyszeć i zrozumieć. Czas modlitwy to czas waszej wyjątkowej rozmowy. Najważniejsze jest to, co zadzieje się między wami. Dzisiejsze teksty pokazują, że ważniejszym od czytania o relacji z Bogiem, jest wejście w tę relację i przeżycie jej.

Przez usta proroka Jeremiasza słyszymy o Bogu, który nieustannie pragnie komunikować się ze Swoim stworzeniem. Pragnie dawać się poznawać. Wielokrotnie, na różne sposoby i nieustannie kieruje Swoje słowa do Ludu. Spotyka opór w słuchaczach, którzy odwrócili się od Niego plecami, utwardzili swój kark oraz poszli za przewrotnością serca. Określenie Izraela, jako ludu o twardym karku, pojawia się po raz pierwszy podczas wędrówki po pustyni. Jest to moment, w którym jeszcze pamiętają na sobie jarzmo niewolnictwa i uczą się postawy wolności. Uczą się dostosowywać swoją wolę do woli Boga. To ich wewnętrzne zmaganie rozciąga się na lata. Jakie jest Twoje zmaganie z Bogiem o wolność? W jakich tematach się nie zgadzacie? Jakich z Nim nie poruszasz?

Ewangelia św. Łukasza opowiada o uzdrowieniu człowieka, który był niemy. Bóg, który komunikuje się z człowiekiem, pragnie usłyszeć odpowiedź. Bóg pragnie uzdrowić w Tobie to wszystko, co utrudnia Ci wypowiedzenie się wobec Pana. Przyjmij dziś Boga, który nie tylko mówi, ale także pragnie usłyszeć Ciebie.