Chcę ujrzeć Jezusa

Chcę ujrzeć Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkiego Postu, 18 marca Tekst: J 12, 20-33 Prośba: o łaskę zobaczenia Jezusa w codzienności. 1.   Czy jest w Tobie takie samo pragnienie, jakie mieli owi Grecy, którzy przybyli na święto oddać pokłon Bogu? Może myślisz, że to...

Potulny baranek

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 17 marca. Tekst: Jr 11, 18-20. Prośba: o łaskę otwarcia serca na przemieniające działanie Boga. Jak potulny baranek… W czytaniach mszalnych coraz bardziej zbliżamy się do tajemnicy zbawczego cierpienia Chrystusa. W słowach...

Ochrona pobożnych

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 marca Tekst: Ps 34 Prośba: o łaskę zasłuchania w Boże Słowo Pomódl się dziś całym psalmem. Początek tego tekstu to modlitw uwielbienia. Mówienia o tym jaki Bóg jest i co uczynił dla modlącego się. Następnie znajdujemy zaproszenie...

Świadectwo

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 marca Tekst: J 5, 31-47 Proś o zdolność zwrócenia się do Jezusa i przyjęcia od Niego życia, którym pragnie nas obdarzać. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie – Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z dłuższej mowy Jezusa, w...

Pan jest blisko wszystkich

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 marca Tekst: Iz 49, 8-15 oraz J 5, 17-30 Prośba: o łaskę bliskości z Jezusem. 1.   Wczytaj się najpierw dobrze w tekst z Izajasza. Rozważając to słowo, zwróć uwagę na to, jaki obraz Boga on przedstawia. Kim jest Bóg i jaki On jest...