Posts made in Marzec, 2018

Chcę ujrzeć Jezusa

Chcę ujrzeć Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę Wielkiego Postu, 18 marca Tekst: J 12, 20-33 Prośba: o łaskę zobaczenia Jezusa w codzienności. 1.   Czy jest w Tobie takie samo pragnienie, jakie mieli owi Grecy, którzy przybyli na święto oddać pokłon Bogu? Może myślisz, że to wszak niemożliwe, bo nasze oczy nie są w stanie Go zobaczyć tak, jak widzieli Go ponad 2000 lat temu. Jednak nasze zmysły cielesne są połączone ze zmysłami duchowymi, które każdy z...

Read More

Potulny baranek

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 17 marca. Tekst: Jr 11, 18-20. Prośba: o łaskę otwarcia serca na przemieniające działanie Boga. Jak potulny baranek… W czytaniach mszalnych coraz bardziej zbliżamy się do tajemnicy zbawczego cierpienia Chrystusa. W słowach proroka Jeremiasza odnajdujemy analogię do postawy Jezusa w obliczu męki. To On jest Barankiem, który w milczeniu idzie na śmierć. Izajasz też opisuje Sługę Jahwe słowami: “jak...

Read More

Ochrona pobożnych

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 marca Tekst: Ps 34 Prośba: o łaskę zasłuchania w Boże Słowo Pomódl się dziś całym psalmem. Początek tego tekstu to modlitw uwielbienia. Mówienia o tym jaki Bóg jest i co uczynił dla modlącego się. Następnie znajdujemy zaproszenie do tego, by uczyć się mądrości i bojaźni Pańskiej. Wyrazem chodzenia Bożymi drogami jest nawrócenie, czyli odwrócenie się od zła i czynienie dobra. Końcówka psalmu to fragment...

Read More

Świadectwo

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 marca Tekst: J 5, 31-47 Proś o zdolność zwrócenia się do Jezusa i przyjęcia od Niego życia, którym pragnie nas obdarzać. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie – Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z dłuższej mowy Jezusa, w której przedstawia się jako Syn posłany przez Ojca oraz jako jedyna osoba, która zna Boga i jest doskonałym wyrazicielem Jego woli. Jezus mówi o tym, co zrobił. W ramach...

Read More

Pan jest blisko wszystkich

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 marca Tekst: Iz 49, 8-15 oraz J 5, 17-30 Prośba: o łaskę bliskości z Jezusem. 1.   Wczytaj się najpierw dobrze w tekst z Izajasza. Rozważając to słowo, zwróć uwagę na to, jaki obraz Boga on przedstawia. Kim jest Bóg i jaki On jest w tym tekście? Zwracaj uwagę na czasowniki: przyjść z pomocą, wysłuchać, odnowić, ulituje się, pocieszył lud, zlitował się, nie zapomni… Jest tych słów wielkie nagromadzenie...

Read More

Moc Słowa

“To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się“.
/1 J 1, 1-2/

Kalendarz wpisów