Stworzony pocałunkiem

Wprowadzenie do modlitwy na 1 Niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca Tekst: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Prośba: o przyjmowanie miłości i stawianie w życiu granic nie-miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi…  – to jest pierwsza...

Patrz z miłością i smakuj życie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę po Popielcu, 29 lutego Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o przyjęcie kochającego wzroku Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi – oczy są zwierciadłem duszy. Można zakochać się od pierwszego...

Tęsknota

Wprowadzenie do modlitwy na piątek po Popielcu, 28 lutego Tekst: Mt 9, 14-15 Prośba: o łaskę głębokiej tęsknoty za Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie Jana przychodzą do Jezusa ze swoją troską, pytaniem, wątpliwościami. Są w tym szczerzy, bezpośredni,...

Umieć stracić, by żyć

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek po Popielcu, 27 lutego Tekst: Łk 9, 22-25 Prośba: bym nie stracił pragnienia pójścia za Chrystusem w codzienności. Myśli pomocne w rozważaniu: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć – mamy w życiu wiele momentów, które...

Rozdarte serce

Wprowadzenie do modlitwy na Środę Popielcową, 26 lutego. Tekst: Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18. Prośba: o serce otwarte na działanie Boga. 1.Środa Popielcowa to z zasady niełatwy dzień. Moje ciało odczuwa głód, popiół we włosach to sprawa mało...