Wprowadzenie do modlitwy na sobotę po Popielcu, 29 lutego Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o przyjęcie kochającego wzroku Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi – oczy są zwierciadłem duszy. Można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Może to właśnie spotkało Lewiego? W przeciwnym wypadku trudno zrozumieć jego natychmiastowe rzucenie pracy i pójście za Chrystusem. Coś człowieka przyciąga, coś go mocno porusza,...