Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 8 lutego Tekst: 1 Krl 3, 4-13 Prośba: o odwagę proszenia Boga o mądrość. Myśli pomocne w rozważaniu: Salomon składa Bogu ofiary, tzn. że sam siebie powierza Bogu dając Mu to, co najlepsze. Bóg mu się ukazuje i pyta o to, co chce, aby Mu dał. Ta prośba jest podobna do tej, jaką św. Ignacy daje w trakcie każdej medytacji biblijnej: “Prosić Boga o to, czego chcę i pragnę”. Czy wiesz, czego pragniesz?...