Wprowadzenie do modlitwy na czwartek , 13 lutego Tekst: Mk 7, 24-30 Prośba: o bliskość z Jezusem prowadzącą do pełni życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus udaje się w okolice pogańskie. Idź tam z Nim. Zobacz, jak chce być ukryty. Dlaczego? Może chciał odpocząć od tłumów, może miał jakiś inny powód. Bądź z Jezusem w tym. Pytaj Go o to, co Nim motywuje do takiego zachowania. Nie udało mi się całkowicie ukryć. Znajduje Go kobieta, której córka...