Daleko czy blisko?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek , 13 lutego Tekst: Mk 7, 24-30 Prośba: o bliskość z Jezusem prowadzącą do pełni życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus udaje się w okolice pogańskie. Idź tam z Nim. Zobacz, jak chce być ukryty. Dlaczego? Może chciał odpocząć od...