Wprowadzenie do modlitwy na czwartek , 13 lutego

Tekst: Mk 7, 24-30

Prośba: o bliskość z Jezusem prowadzącą do pełni życia.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus udaje się w okolice pogańskie. Idź tam z Nim. Zobacz, jak chce być ukryty. Dlaczego? Może chciał odpocząć od tłumów, może miał jakiś inny powód. Bądź z Jezusem w tym. Pytaj Go o to, co Nim motywuje do takiego zachowania.
  • Nie udało mi się całkowicie ukryć. Znajduje Go kobieta, której córka jest dręczona przez złego ducha. Doświadcza cierpienia i przez to nie może rozwijać się dobrze. Pomyśl o tej kobiecie i jej sytuacji. Wczuj się i zobacz, co Ty byś zrobił na jej miejscu. Co by Cię do tego motywowało?
  • Jezus wzbrania się przed pomocą. Może burzy to nasz obraz Pana, który jest zawsze gotowy do spotkania z człowiekiem i uzdrowienia Go. Ten tekst mówi, że tak nie jest. Co odczuwasz w związku z tym? Jaki jest Twój obraz Jezusa? Kim On dla Ciebie jest? Czy jesteś z Nim dlatego, że coś od Niego dostajesz, czy dlatego, że jest Bogiem? Czy jest Twoim przyjacielem?
  • Pan czyni zadość prośbie kobiety, która była poganką. Na innym miejscu chwali wiarę setnika. Jakby poganie mieli większą łatwość w uwierzenie w Jezusa niż pobożni Żydzi – gdzie Jezus czasem dziwi się ich niedowiarstwu. Co jest w Twoim sercu? Poganie to ludzie dalecy od Boga prawdziwego, żyjący swoimi iluzorycznymi bożkami. Jakby było im łatwiej uwierzyć, kiedy pokazuje im się Prawda. Pomyśl o tym. Zobacz, co przeżywasz w związku z tym. Kim jest dla Ciebie Jezus? Czasem ktoś jest bardzo blisko i to sprawia dystans (ziomkom Jezusa trudno było w Niego uwierzyć). A czasem ktoś jest daleko, a tak blisko (dzisiejsza kobieta pogańska). Tobie jest blisko do Jezusa, czy daleko?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.