Dotknąć Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 10 lutego. Tekst: Mk 6, 53-56 Prośba: o wiarę w to, że Bóg może realnie i konkretnie działać w naszym życiu 1. Słyszymy dzisiaj jeden z wielu opisów uzdrowień, jakich dokonywał Jezus. Spróbuj spojrzeć na ten fragment tak,...