Wdzięczna miłość

Wprowadzenie do modlitwy na 7 Niedzielę zwykłą, 23 lutego Tekst: Kpł 19, 1-2. 17-18 Prośba: o miłość, która nieustannie rozszerza serce. Myśli pomocne w rozważaniu: W tym krótkim tekście Bóg zaprasza nas, a nawet wzywa do tego, byśmy byli podobni do Niego. To jest cel...