Życie pełne smaku i światła

Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę zwykłą, 9 lutego Tekst: Mt 5, 13-16 Prośba: o życie pełne smaku i światła Bożego. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsze słowo Jezus wypowiada podczas głoszenia kazania na górze. Usiądź więc przy Jezusie i słuchaj tego, co chce...