Wprowadzenie do modlitwy na 5 Niedzielę zwykłą, 9 lutego

Tekst: Mt 5, 13-16

Prośba: o życie pełne smaku i światła Bożego.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Dzisiejsze słowo Jezus wypowiada podczas głoszenia kazania na górze. Usiądź więc przy Jezusie i słuchaj tego, co chce powiedzieć do Twojego serca. Czytając tekst zamień słowo “wy” na “Ty”. To słowo jest skierowane do Ciebie. Co czujesz, słuchając Go? Czy wpada do Twojego serca? A może przelatuje przez głowę i się za bardzo nie zatrzymuje? Uświadom to sobie.
  • Jesteś zaproszony do tego, by Twoje życie miało smak i by nadawało smak innym ludziom. Sól nie ma zbyt przyjemnego smaku i nie jada jej się samodzielnie, ale dodana do potraw sprawia, że są smaczniejsze. Jakie jest Twoje życie? Czy czujesz, że Twoje myśli, słowa, gesty, czyny – nadają smak Tobie i ludziom, którzy są wokół Ciebie? Czy masz w tym względzie jakieś pragnienia?
  • Zostałeś przyrównany również do światła. Jego rolą jest świecić i być widziane. Życie, które jest złączone z Bogiem, życie pełne smaku – nawet, kiedy jest ukryte – świeci i jest widoczne dla innych. Staje się znakiem bardzo widzialnym. Jakie jest Twoje życie?
  • Jezus mówi, że ludzie mają widzieć nasze dobre czyny. To nie kłóci się z tym, że za chwilę powie, by niczego nie robić na pokaz. Mamy czynić dobro i tyle. Nie ukrywać tego przed ludźmi. Mogą je widzieć i karmić się tym. Gorzej, jeśli będziesz szukał ludzi, by im pokazać, jaki Ty dobry jesteś. Wtedy Twoja intencja byłaby nie jasna, lecz ciemna. Wtedy światło jest przygaszone.
  • Zauważ, że dobre czyny zaczynają się w sercu, w którym jest wzbudzona intencja dobra i które podejmuje decyzję, by czynić dobro. Sam czyn jest ostatnim elementem tego procesu. Dobro zaczyna się w sercu, a kończy w dłoniach, które realizują dobro. Co nosisz w swoim sercu? Ile dobra wypływa z Twego serca, a ile może się w nim zatrzymuje? Uświadom sobie, że od tego zależy oddanie chwały Bogu. Dla św. Ignacego człowiek jest stworzony, aby Bogu oddawał chwałę całym swoim życiem. Czy to się dzieje w Tobie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.