Wprowadzenie do modlitwy na 1 Niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca Tekst: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Prośba: o przyjmowanie miłości i stawianie w życiu granic nie-miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi…  – to jest pierwsza prawda naszego życia. Jestem stworzony przez Boga, ulepiony z miłością i pieczołowitością. Jestem chciany i kochany. Inaczej po co Bóg by to robił? Brudzi sobie ręce prochem ziemi, bym...