Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 22 lutego, święto Katedry św. Piotra Tekst: Psalm 23 Prośba: o trwanie w Bożym odpoczynku i pokoju serca. Myśli pomocne w rozważaniu: Dziś zapraszam do rozważania trzech wersji tego Psalmu: z lekcjonarza, z wydania interlinearnego hebrajsko-polskiego oraz greckiego (Biblia Pierwszego Kościoła). Nie chodzi o to, byś nauczył się zauważać podobieństwa tłumaczeń i różnice, lecz byś pozwolił poruszyć się tym...