Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 20 lutego Tekst: Jk 2, 1-9 oraz Mk 8, 27-33 Prośba: o pragnienie życia głębokiego i patrzenie na świat oczami Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba dzisiejsze teksty mówią o sądzeniu po pozorach zewnętrznych. Jakub mówi o Chrystusie, który nie ma względu na osobę, to znaczy każdego kocha jednakowo mocno, każdego pragnie dotknąć łaską, każdemu okazuje miłosierdzie. Przykład z człowiekiem bogatym i ubogim...