Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 kwietnia Tekst: Dz 8, 26-40 Proś o łaskę otwartości na mówiącego do Ciebie Boga. Filip zwany Ewangelistą, był jednym z siedmiu diakonów, których wybrała wspólnota do obsługi stołów. Nie wiadomo o nim za dużo, ale po jego nastawieniu do misji, możemy wywnioskować jego charakter. Filip jest otwarty na głos Ducha Świętego, który daje mu natchnienia, mogłoby się wydawać, mało racjonalne: „Wstań i pójdź około...