Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 kwietnia Tekst: Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 Proś o łaskę dostrzeżenia działania Boga w Twoim życiu. Chwała Boga będzie zawsze na moich ustach – usta są granicą pomiędzy tym, co wewnętrzne a zewnętrzne w człowieku. To one ujawniają to, co kryje się w sercu: “Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią...