Miejsce na owoce

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 1 czerwca Tekst: Mk 11, 11-25 Prośba: o serce wolne 1. Figowiec. Dość enigmatyczna jest dla nas scena z drzewem figowym i zachowanie Jezusa. Wymaga fig w porze, kiedy nie ma fig. Trzeba nam jednak wiedzieć, że na wiosnę (bo wtedy ma...

Patrzeć i widzieć

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 31 kwietnia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało Tekst: Mk 14, 12-16. 22-26 Proś o łaskę zobaczenia w hostii Boga, który jest. Ania spędziła wieczór na ważnej uroczystości, podczas której wyglądała...

Dno pokory i uniżenia

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 maja Tekst: Mk 10, 32-45 Prośba: o łaskę pokory zanurzonej całkowicie w Jezusie. 1.   Jezus jest w drodze do Jerozolimy. To Jego stały kierunek, gdyż tam się dokona to, co najważniejsze, tam przyjdzie godzina, dla której...

Zostawić, aby odzyskać na nowo

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 29 maja Tekst: Mk 10, 28-31 Prośba: o łaskę zaufania Bogu we wszystkim 1. Wsłuchaj się w ton głosu Piotra. Co wyraża wypowiedziane przez niego zdanie? Opuścić wszystko nie zawsze oznacza porzucenie, ale bycie w takiej relacji w...

Patrzy z miłością

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 28 maja Tekst: Mk 10, 17-27 Prośba: o odwagę powierzenia całego swojego życia Jezusowi 1.   Bogaty młodzieniec przybiega do Jezusa i pada przed Nim na kolana. To opis wydarzenia, które musiało przykuć uwagę tych, którzy...