Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 28 maja Tekst: Mk 10, 17-27 Prośba: o odwagę powierzenia całego swojego życia Jezusowi 1.   Bogaty młodzieniec przybiega do Jezusa i pada przed Nim na kolana. To opis wydarzenia, które musiało przykuć uwagę tych, którzy otaczali Jezusa. Chwilę później jednak ten sam młodzieniec odchodzi zasmucony. Propozycja Jezusa była inna, niż się spodziewał. Przybiegł do Niego z całym swoim bogactwem, pytając co...