Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 26 maja. Tekst: Mk 10, 13-16. Prośba: o łaskę prostoty w przyjmowaniu zbawienia. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Dzisiejszą Ewangelię można odczytać w kontekście sytuacji w jakiej się znajdujemy, jaką rolę społeczną pełnimy, jakie mamy powołanie. Co innego dostrzegą w niej rodzice, co innego dzieci, jeszcze inaczej spojrzą osoby konsekrowane, duchowni....