Wejdź w relację miłości

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Najświętszej Trójcy, 27 maja Tekst: Mt 28, 16-20 oraz Rz 8, 14-17 Prośba: o łaskę głębokiego spotkania z Bogiem, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 1.   Te krótkie słowa z dzisiejszej ewangelii niosą w sobie wiele treści i głębi. Zmartwychwstały Jezus przychodzi do swoich uczniów, którym kazał zebrać się na górze w Galilei. Oni oddają Mu pokłon, niektórzy jednak wątpią. Jezus nie odnosi się do ich...