Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 10 maja Tekst: Dz 18,1-8 Proś o łaskę współpracy z Bogiem: o otwartość i o elastyczność w planach i zamierzeniach. Paweł przyszedł do Koryntu – Po nawróceniu Paweł odważnie przekonuje Żydów, że Jezus, którego zabili, jest oczekiwanym Mesjaszem. W swojej pracy misyjnej koncentruje się na większych ośrodkach miejskich. Tam zakłada wspólnotę chrześcijan, by to ona oddziaływała na pomniejsze miejscowości....