Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 12 maja Tekst: J 16, 23b-28 Prośba: o łaskę głębokiej radości. 1. Radość. Po raz kolejny w Swoim Testamencie Jezus mówi o radości. Jest ona dla Niego bardzo ważna. Ma być cechą wyróżniającą Jego ucznia. Owszem, dochodzi się do niej przez cierpienie, przeciwności, smutek, ale tylko dzięki temu można przeżyć ją głęboko. Radość nie jest czymś, co czeka mnie dopiero po śmierci. Bóg chce, żebym już tutaj na ziemi...