Zachęty

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 25 maja Tekst: Jk 5, 9-12 Prośba: o łaskę posłuszeństwa Słowu 1. Zachęta do zgody i jedności. W pierwszych słowach autor dzisiejszego pierwszego czytania zaprasza do tego, aby w sytuacjach konfliktu z drugim człowiekiem szukać...