Bliskość Ojca i Syna

Bliskość Ojca i Syna

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 13 maja Tekst: Dz 1, 1-11 oraz Mk 16, 15-20 Prośba: o przyjęcie bliskości Ojca i Syna dzięki łasce Ducha Świętego. 1.   Wsłuchaj się w opowiadanie Łukasza o Wniebowstąpieniu Jezusa. Zobacz, o czym mówi...