Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 15 maja Tekst: J 17, 1-11a Prośba: o łaskę radości z bliskości Boga 1. Szczególny moment w życiu Jezusa opisuje dzisiejszy fragment. Ostatnia Wieczerza, moment, w którym da On swoje Ciało i Krew do spożycia uczniom. Ostatnie spotkanie przed Jego śmiercią. Ostatnie tak długie spotkanie, po prostu bycie ze sobą. Po zmartwychwstaniu Jezus co ukazuje się uczniom, spędza z nimi czas, ale zazwyczaj to spotkanie...