Głoś słowa tego Życia

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 kwietnia Tekst: Dz 5, 17-26 Prośba: o wewnętrzne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, bym więcej Go kochał i naśladował. 1.   Apostoł to ten, który jest posłany, aby głosić Życie, czyli głosić Boga i wieczne życie w...