Głoś Słowo w drodze

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 kwietnia Tekst: Dz 8, 1b-8 Prośba: o łaskę głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie w każdej sytuacji życia. 1.   Początek dzisiejszej lektury jest bardzo smutny i ponury. Chrześcijanie pod wpływem prześladowań rozpraszają...