Coś większego

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 26 kwietnia Tekst: J 13, 16-20 Prośba o dostrzeżenie motywacji, które działają za naszymi czynami. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam – Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do Wieczernika, gdzie odbywa się ostatnie spotkanie...