Wprowadzenie do modlitwy na Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia Rekolekcje Paschalne 2018 / SPOTKANIA Z MIŁOSIERNYM Teksty:  Ez 37,12-14 oraz J 20,1-9 Kontemplacja z zastosowaniem zmysłów to sposób modlitwy, zaproponowany przez św. Ignacego Loyolę w książeczce Ćwiczeń Duchowych, w którym nasze zmysły stają się miejscem spotkania z Bogiem. To ćwiczenie duchowe wykonuje się po odprawionej modlitwie kontemplacyjnej i bez tej wcześniejszej...