Wprowadzenie do modlitwy na  Drugą Niedziele Wielkanocną, 8 kwietnia Rekolekcje Paschalne 2018 / SPOTKANIA Z MIŁOSIERNYM Tekst:  J 7,37-39 oraz Dzienniczek Siostry Faustyny 699   I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał wszelkie przeszkody,...