Zwiastowanie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Tekst: Łk 1, 26-38 Prośba: o łaskę wielkodusznej odpowiedzi na Boże zaproszenia 1. “Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret…”. Bóg, Pan i...