Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Tekst: Łk 1, 26-38 Prośba: o łaskę wielkodusznej odpowiedzi na Boże zaproszenia 1. “Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret…”. Bóg, Pan i Stwórca całego świata, nie obwieszcza swojej woli i nie wydaje rozkazu wymagając ślepego posłuszeństwa. Traktuje swoje stworzenie z miłością i szacunkiem.  Pomyśl o jakimś...