Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 14 kwietnia Tekst: Dz 6, 1-7 Prośba: o łaskę poszukiwania jedności w różnorodności. 1.   Wzrasta liczba uczniów i zaczynają się problemy. Jak widać, nie omijały one pierwotnego Kościoła. Różnice w patrzeniu na te same sprawy są dzisiaj oraz były i wtedy. Ta różnorodność od początku charakteryzowała Kościół. Czy przyjmujesz to, że wokół Ciebie są ludzie, którzy myślą i postępują inaczej niż Ty? Czy przyjmujesz...