Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 kwietnia Tekst: J 3, 7b-15 Prośba: o łaskę wiary, że Jezus jest prawdziwie Synem Boga 1. W życiu człowieka jest wiele momentów przełomowych. Te przełomy są też często okresami, w którym przeżywa się swego rodzaju kryzysy. To wszystko ma miejsce dlatego, że potrzeba wtedy zostawić to, co stare, znane, bezpieczne i zacząć coś nowego, wejść w coś nieznanego, a przez to przeżywanego jako coś, co wzbudza...