Wprowadzenie do modlitwy na  Drugą Niedziele Wielkanocną, 8 kwietnia

Rekolekcje Paschalne 2018 / SPOTKANIA Z MIŁOSIERNYM

Tekst:  J 7,37-39 oraz Dzienniczek Siostry Faustyny 699

 

I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, wszelkie trudności w jej podjęciu oraz by Twoje myśli, zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga.

II. Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważał (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj wyobraźnię. Zobacz Jezusa, który przez tchnienie udziela Ducha Świętego apostołom.

III. Poproś teraz Pana o szczególny owoc tej modlitwy. W tym tygodniu proś usilnie o łaskę doświadczenia obecności Miłosiernego takim, jaki On jest.

1. “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” – w relacji świętego Jana Jezus nie tylko wypowiada te słowa, co woła donośnym głosem. “Jeśli jesteś spragniony, przyjdź do mnie, bo chcę Ci pomóc.” Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do innej logiki i sposobu działania. Gdy chorujemy, to w naszym interesie leży zadbanie o rejestrację u lekarza, gdy jesteśmy głodni, musimy przygotować sobie posiłek albo zapłacić za niego w restauracji. Jezus po raz kolejny zadziwia, bo nie mówi: “jeśli jesteś spragniony, to zdobądź wodę albo zapracuj na nią”. Nie mówi też: “skoro znasz konsekwencje grzechu, a po raz kolejny upadłeś, to radź sobie sam”.  Jezus woła donośnym głosem, że pragnie nam pomóc. Nie stawia przy tym żadnych warunków. Co więcej – to On sam wychodzi z inicjatywą, sam zaprasza i pragnie działać. Pomyśl o chwilach, kiedy doświadczyłeś tego w szczególny sposób. W jaki sposób Jezus działał wtedy w Twoim życiu? A co dzisiaj pojawia się w Twoim sercu, gdy słyszysz zaproszenie do tego, by przyjść i czerpać Życie z Niego? Czy jest coś, co przeszkadza Ci w odpowiedzi na to donośne wołanie Jezusa?

2.  “W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.” Święto Miłosierdzia Bożego to dzień, o którym Jezus powiedział do siostry Faustyny, że jest “ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz”.  Każdy może przyjść do Niego i doświadczyć mocy Jego miłości, każdy, kto jest spragniony może “przyjść i pić”. W Dzienniczku siostry Faustyny czytamy, że naczyniem, którym czerpie się łaski miłosierdzia jest ufność. Niech przez ten dzień prowadzą Cię słowa: “Jezu, ufam Tobie!”. Powtarzaj je, wsłuchując się w to, jakim echem odbijają się w Twoim sercu.

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.